Om Caroline

Caroline Kirschon heter jag och är i grunden utbildad personalvetare sedan drygt 10 år tillbaka. Har arbetat som certifierad doula sedan våren 2021. Har även pågående samtalsterapeut utbildning med planerad examen 2023.

Jag har alltid intresserat mig för människans inre värld. Drivkraften att vilja förstå människan har påverkat mina livsval. När jag förberedde mig inför min egen förlossning anlitade jag en doula för att få vägledning i utforskandet av mina inre krafter. Under förlossningen hade jag ett kontinuerligt stöd som mynnade ut i en upplevd trygghet som gav mig förutsättningar till en fysiologisk förlossning.

Mitt intresse för doulayrket förstärktes efter min förlossning och valde att utbilda mig till doula efter att varit stödperson till en födande kvinna. Efter utbildningen är jag stärkt i olika tekniker och metoder för att stödja födande med eventuell partner eller annan stödperson, innan, under och efter förlossningen.