DOULAEFFEKTEN

Effekten av en stödjande doula har mätts i vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

En närvarande doula ökar sannolikheten för:

  • Spontan vaginal förlossning
  • Minskad risk för onödiga kejsarsnitt
  • Kortare förlossning
  • Minskat behov av medicinsk smärtlindring
  • Mindre komplikationer och mindre upplevd smärta

Av studierna framgår även att föräldrarna som haft stöd av en doula upplever sig mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer positiva över sin födelseupplevelse. Partnern eller annan stödperson känner sig mer delaktig, upplever sig mer trygga och relationen mellan parter gynnas.


”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DOULA

  • Doulan tar inget medicinskt ansvar och ger inte medicinsk rådgivning.
  • Ersätter inte partnerns roll eller annan stödperson. Utan underlättar och bygger ett samarbete för att stärka partnerns delaktighet och bidra med stöd.
  • Ger psykologiskt, känslomässigt och praktiskt stöd.
  • Kunskap om fysiologisk födelse.