Varför anlita en doula?

Forskning påvisar att det finns positiva effekter att ha en doula närvarande vid din förlossning. Det har visat att den födande upplever en högre grad av trygghet och stöd under förlossningen som leder till en av de viktigaste effekterna, att föräldern/föräldrarna har en större chans till en positiv förlossningsupplevelse.